บริษัท เครนแดง จำกัด บริการให้เช่า ขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักรทุกชนิด
 
 
IHL Thailand
บริษัท เครนแดง จำกัด บริการให้เช่า ขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักรทุกชนิด
บริษัท เครน แดง จำกัด (สำนักงานใหญ่)   บริษัท เครน แดง จำกัด (สาขาที่ 0001)    
เลขที่ 79 หมู่ 6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร : +66 (0) 2908-2400-1
มือถือ : +66 (0) 81-813-4843
แฟกซ์ : +66 (0) 2908-2403
อีเมล์ : cranedaeng@gmail.com
  68/55 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : +66 (0) 2908-2400-1
มือถือ : +66 (0) 81-813-4843
แฟกซ์ : +66 (0) 2908-2403
อีเมล์ : cranedaeng@gmail.com
  @ สงวนลิขสิทธิ์ 2015, บริษัท เครน แดง จำกัด.